אודות תפארת

ארגון תפארת שואף לקרב לבבות יהודיים בכל רחבי העולם אל היהדות, באמצעות פעילות חינוכית ותרבותית מרתקת ומעשירה.

הפעילויות כוללות כנסי תשובה והתעוררות לנשים, כנסי שירה והתעלות לבני הישיבות, שידור שיעורי תורה והרצאות בנושאי הבית היהודי, עלונים מלאים בתוכן מעשיר ומרתק ועוד.

החזון של תפארת

התורה, המצוות וקרבת השם יתברך הם אור, והמשימה שלנו ב"תפארת" היא להביא את האור הזה אל כמה שיותר בתים בעם ישראל.
אנשי הצוות המדהימים החברים בארגון תפארת, מלאים בתחושת שליחות אמיתית להפיץ את אור התורה והמצוות בעם ישראל, ולזכות את הרבים לשם שמים.
עם חזון כזה ואנשים כאלו, לא פלא שברכת השם מלווה את הארגון כבר מיום הקמתו.

הפצת תורה - תפארת ישראל:

שידורי יהדות
לאלפי צופים בארץ ובעולם
כנסי חיזוק לנשים
בכל רחבי הארץ
כנסי ענק לגברים
בנייני האומה, ירושלים
כנסי חיזוק בקהילות
עם מיטב המרצים
נופשים בישראל ובלוס אנג'לס
ימי עיון והתעלות
עלוני שבת
בתפוצה של אלפי עותקים

התורה, המצוות וקרבת השם יתברך הם אור, והמשימה שלנו ב"תפארת" היא להביא את האור הזה אל כמה שיותר בתים בעם ישראל.
אנשי הצוות המדהימים החברים בארגון תפארת, מלאים בתחושת שליחות אמיתית להפיץ את אור התורה והמצוות בעם ישראל, ולזכות את הרבים לשם שמים.
עם חזון כזה ואנשים כאלו, לא פלא שברכת השם מלווה את הארגון כבר מיום הקמתו.

החזון של ארגון תפארת

התורה, המצוות וקרבת השם יתברך הם אור, והמשימה שלנו ב"תפארת" היא להביא את האור הזה אל כמה שיותר בתים בעם ישראל.
אנשי הצוות המדהימים החברים בארגון תפארת, מלאים בתחושת שליחות אמיתית להפיץ את אור התורה והמצוות בעם ישראל, ולזכות את הרבים לשם שמים.
עם חזון כזה ואנשים כאלו, לא פלא שברכת השם מלווה את הארגון כבר מיום הקמתו.

Scroll to Top